Thursday, February 13, 2014

• HÌNH ẢNH CHỤP TẠI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC - 1979

HÌNH ẢNH CHỤP TẠI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC - 1979

Thứ Năm, ngày 13 tháng 2 năm 2014
Tags: