Thursday, May 8, 2014

• Ta làm gì với Tàu Cọng và Việt Cọng vào ngày Chúa nhật này

Ta làm gì với Tàu Cọng và Việt Cọng vào ngày Chúa nhật này

 


1.- Bọn Tàu Cọng đang đem giàn khoan dầu và hơn 80 tàu vào vùng lãnh hải của Việt Nam để cướp tài nguyên và cướp hết Biển Đông. Chúng ta tổ chức biểu tình để phản đối Tàu Cọng đang cướp nước thì chúng ta chỉ bắt đầu bằng những khẩu hiệu và biểu ngữ chống Tàu Cọng cướp nước mà thôi, tên chỉ huy công an nào ngăn chận thì đúng là tên bán nước nên vừa chụp hình, lên tên tuổi vừa hô hào đả đảo ngay tại chỗ và đưa lên báo lề dân sau này.


2.- Kể từ khi bọn Tàu Cọng đem giàn khoan dầu và tàu vào chiếm lấy vùng lãnh hải của chúng ta ngoài biển Đà Nẵng, đến nay đã 1 tuần mà bốn tên chóp bu của đảng bán nước CSVN là Sang, Dũng, Trọng, Hùng vẫn im thin thít, tại sao? Tại vì chúng đã bị bọn tình báo Tàu Cọng gài vào cái thế mở miệng là mắc quai. Chúng ta cần chuẩn bị những khẩu hiệu và biểu ngữ kêu đích danh riêng rẽ từng tên, bắt chúng cho dân biết thái độ của nó và của đảng CSVN với vấn đề cướp nước của Tàu Cọng để chia rẽ chúng với nhau và với Tàu Cọng cũng như để dẹp trò hề “có đảng lo”. Đảng đã bán nước rồi thì lo được con mịa gì!

3.- Kể từ mấy năm nay tài liệu về tên tình báo Hồ Tập Chương đóng vai Hồ Chí Minh và đảng CSVN là phiên bản của tình báo Hoa Nam đang phát tán rộng rãi trên mạng tại Việt Nam và toàn thế giới nên chúng ta cần có những khẩu hiệu và biểu ngữ yêu cầu đảng CSVN trả lời về nghi án Hồ Chí Minh. Mục tiêu của đoàn biểu tình là cái lăng Ba Đình tại Hà Nội và những cái tượng thằng Hồ Tập Chương đang đứng rải rác khắp nước. Đảng CSVN muốn nhận giặc làm cha là quyền của đảng CSVN. Dân Việt Nam không nhận giặc làm cha. 

4.- Bọn Tàu Cọng đang hô hào “dạy cho Việt Nam một bài học” theo bài bản của các chiến lược gia là “muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh” nên chúng ta cần có những khẩu hiệu và biểu ngữ kêu đích danh Đại Tướng Phùng Quang Thanh phải giải trình cho dân biết phương án giữ nước của Quân Đội Nhân Dân như thế nào trước sự hung hăng của bọn giặc Tàu đang chuẩn bị xâm lăng để tránh trường hợp như trước đây giặc Tàu đã đưa quân vào cướp nước mà đại tướng Văn Tiến Dũng lại cho lính cất súng vào kho và về nhà, tránh trướng hợp nay mai đại tướng Phùng Quang Thanh sử dụng loại chiến lược "muốn có hòa bình phải cúi đầu thật thấp hay phải dâng nước cho địch".

5.-“Nam quốc sơn hà nam đế cư, xưa nay đã định bởi thiên thư” nước Việt Nam chúng ta đã đứng vững hơn 4 ngàn năm nhờ anh hùng không thiếu nay mắc mưu sâu của giặc mà sắp mất nước thì nhân cơ hội này chúng ta phải tạo cho ra những anh hùng bằng cách chuẩn bị những khẩu hiệu và biểu ngữ hoan hô đích danh những người đang giữ binh quyền trong tay có lời chống giặc Tàu Cọng như những anh hùng, hoan hô cả những người giữ binh quyền trong tay đang chần chờ như những anh hùng, vạch mặt chỉ tên những thằng bán nước đề làm rối loạn hàng ngũ bọn bán nước.

Tôi xin gởi vài ý kiến thô thiển và lời cám ơn 20 tổ chức dân sự và Nghệ An đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình chống bọn Tàu Cọng cướp nước vào Chúa nhật tuần này (11-5-2014). Theo nhận định của tôi cái mà bọn Tàu Cọng sợ nhất hiện nay là chiến tranh, chúng chỉ lấn lướt chiếm lần là do chúng biết đảng CSVN ươn hèn lo giữ đảng hơn giữ nước. 

Chúc quí vị thành công để áp dụng điều luật của vua Lê Thánh Tôn kẻ nào đem 1 tấc đất dâng cho giặc là bị tru di tam tộc” với những tên CS bán nước.