Wednesday, May 21, 2014

• Nguyễn Phú Trọng Thăm Giàn Khoan HD981 Sau Khi TC Khánh Thành Hội quán Phi Dũng


Hội quán Phi Dũng

Nguyễn Phú Trọng thăm giàn khoan HD981, kịch bản bán đất dâng biển đã hạ màn.

Ảnh Nguyễn Phú Trọng thăm giàn khoan HĐ981 dưới đây, và chắc chắn là đã được nghe thiên triều thông báo rằng mai mốt đây nó sẽ được đặt đâu đó trên biển của Việt Nam, cũng như có lẽ đã được Trung cộng dạy tại chổ về cách phối trí tàu bè Việt Nam và phải làm như thế nầy, như thế nầy cho kịch bản dàn khoan này.Cho nên cả Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam đều không ngạc nhiên khi biết dàn khoan này được cắm trên thềm lục địa Việt Nam. Các vụ tàu Trung cộng xịt vòi rồng, và đâm tàu Việt nam cho bị thương nhẹ, hoặc rượt tàu Việt Nam chạy có cờ chỉ là một vở kịch của hai bên làm cho Việt Nam quen dần cách mà Trung cộng xâm lăng biển và hai bên sẽ làm như thế nào.

Ta được Trung quốc cho phép tuyên bố rằng tàu của Trung quốc nhiều hơn ta gấp cả chục lần, rằng ta cũng bám chặt hiện trường và cho ”tàu chấp pháp”(nghe rất ấn tượng như thể đang thi hành lệnh bắt đối tương phạm pháp) canh giữ động tỉnh liên tục, ta đồng thời cũng tuân hành nghiêm chỉnh lệnh của Trung quốc cấm đến gần dàn khoan 5 hải lý, cũng như ta mong muốn giải quyết vấn đề trên phương diện ngoại giao và tuyết đối không nổ súng trước để tỏ thiện chí.

Việc này cũng nằm trong kịch bản của công thức “Trung quốc muốn làm gì thì làm, còn Việt Nam muốn nói gì thì nói”.

Tàu Việt Nam sẽ hiện diện tại khu vực gần dàn khoan để… ngó cho vui, và đảng sẽ liên tục ”gáy” trên các báo lề phải rằng “cảnh sát biển ta kiên cương bám biển để… chấp pháp” ( thật ra là học cách diễn tập cho lần sau). Kịch bản giàn khoan này sẽ hạ màn sau ba tháng nếu đúng như lời Giám đốc giàn khoan HD981 đã ban chỉ thị xuống cho nhà nước Việt Nam. Sau khi giàn khoan rút đi, đảng sẽ hồ hỡi một cách vô cùng phấn khởi tuyên bố rằng ta đã chiến thắng, giàn khoan HĐ981 đã phải rút đi vì không chịu nổi áp lực của tàu chấp pháp Việt Nam, và dư luận phản đối của bạn bè quốc tế.


NGUYỄN PHÚ TRỌNG thăm giàn khoan 
891 sau khi TC khánh thành

Mời xem hình giàn khoan TQ HD 981 của TC, đã được xây từ tháng 4/2008 tại Thượng Hải với mục đích rõ rệt là khoan dầu tại Biển đông đã nói lên dã tâm xăm lăng của họ,vậy mà chính quyền CS VN lại làm lơ để giặc ngang nhiên vào nhà mình là Hoàng Sa để khai thác dầu khí đây là bằng chúng CSVN yếu hèn để mất đất và hải đảo của tổ tiên.

CSVN bán nước cho chệt, mà chệt không mất một viên đạn nào,cái nhục nầy làm sao mà rửa !

No comments:

Post a Comment