Saturday, June 14, 2014

• Đảng CSVN: Vật Cản Chống TC - Vi Anh

Đảng CSVN: Vật Cản Chống TC

Vi Anh
Đảng CSVN, đảng cầm quyền độc tài đảng trị toàn diện trên đất nước và nhân dân VN, ngoài Bắc gần hai phần ba thế kỷ và Miền Nam gần nửa thế kỷ đã tỏ ra là một đảng hủ bại, trở thành một vật cản trong công cuộc cứu nước, cứu dân trước đà xâm thực của TC. Đảng CSVN thay vì làm nhiệm vụ một đảng cầm quyền phải làm – là bảo quốc an dân theo khế ước xã hội thành lập chánh qưyền – 

thì Đảng CSVN đã đưa nhân dân Việt Nam vào thế thậm chí nguy trước nguy cơ đất nước ông bà VN bị quân TC xâm chiếm, thôn tính và Đảng CSVN bất động, như thông đồng với địch, là Cộng sản Trung Quốc, một kẻ thù với tiền cừu hậu hận của VN, đã từng cướp nước, giết dân VN cả 1000 năm trong lịch sử 4000 năm của quốc gia dân tộc VN. Bây giờ Đảng CSVN đã làm người dân VN bị nội công ngoại kích. Nhân dân VN phải lưỡng đầu thọ địch. Người dân VN tay không, chỉ có tấm lòng yêu nước, chánh nghĩa bảo vệ Tổ Quốc mà phải đương đầu với hai mặt giáp công, của CS Hà nội và của CS Bắc Kinh.
Người dân Việt bị nội công. Đối nội người dân Việt phải đấu tranh với nhà cầm quyền CS Hà nội. CS Hà nội hành động và ứng xử với người dân Việt – đồng bào mình — như một thứ tự thực dân (auto- colonialist), một phường quan lại mặt mũi Việt Nam nhưng lòng dạ độc địa còn hơn quân Tàu, quân Pháp thực dân nữa.
Chỉ có bọn thực dân ngoại nhập, quân Tàu, Pháp, kẻ thù của người dân Việt mới cấm đoán, trấn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước. Trong lịch sử VN, suốt cả chục thời kỳ độc lập, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, chưa có vị vua nào để mất đất mà không rút gươm chống lại quân Tàu, không cho người dân bày tỏ lòng yêu nước Việt.
Còn hiện thời Đảng CSVN quá nhu nhược và bất động như thông đồng với quân Tàu Cộng. TC ngang nhiên và ngang ngược lấy hai đảo Hoàng sa và Trường sa làm huyện Tam Sa sáp nhập vào đất nước Tàu, đơn phương đưa ra một bàn đồ hình lưỡi bò chiếm 80% vùng biển của VN, ba năm liền ra lịnh cấm ngư dân VN đánh cá trên ngư trường ngàn đời của VN, bắt, bắn, cuớp tàu, đòi tiền chuộc, TC cũng cắt cáp thăm dò hai tàu thăm dò của nhà nước VN, có những lời lẽ công khai mạ lỵ, xúc phạm VN, như thời Bắc thuộc, quân Tàu gọi ngưởi Việt là “ô nàm nán” (người an nam xấu). TC mới đây ngang nhiên đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế VN. Mà Đảng CSVN câm như hến. Đến nỗi CS Bắc Kinh cũng phải ngạc nhiên trước hành động CS Hà nội cấm đoán, đàn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước.
Người dân Việt bị ngoại kích.Đối ngoại, trước sự xâm chiếm ngang ngược của TC, cũng với tay không mà người dân Việt phải đem nhân tài vật lực ít oi để giữ gìn bờ cõi. Như người ngư phủ Việt quyết bám biển, bám đảo do đất nước ông bà VN từ ngàn đời để lại. Ngư dân VN anh hùng đã hy sinh máu, nước mắt mồ hôi, tài sản để chứng tỏ Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông là của VN, là của Tổ Quốc VN. Người dân VN, trí thức, sinh viên, nhà báo, công nhân, nông dân dù gian khổ trước trấn áp chìm nổi của của công an CSVN, cũng cố gắng biểu tình chống TC xâm lăng.
Trong khi đó CS Hà nội là nhà cầm quyền đương cuộc, quân đội của VNCS tự xưng là quân đội nhân dân lẽ ra phải bảo quốc an dân, lại gần như bất động. Quân đội CSVN, hải, lục, không quân, cảnh sát biển, biên phòng CS Hà nội đều có. Tàu xe, máy bay, súng nhỏ, súng lớn, bom, đạn, thủy lôi, hoả tiễn CS Hà nội đều có. Tướng tá “quân hàm”, huy chương đỏ ngực. Một năm người dân còng lưng ra đóng đủ thứ thuế để trả. Thế mà chưa ai thấy quân đội ra biển bảo vệ ngư dân, gìn giữ bờ cõi.
Còn trên đất liền thì CS Hà nội gần đây ngầm cho biểu tình để dân bớt chửi chế độ vài ba lần rồi thôi vì TC ra lịnh cho CS Hà nội “định hướng dư luận”. Người dân Việt trong nước đi biểu tình chống TC, dự định trước toà Đại sứ của TC ở Hà nội và Toàn Tổng Lãnh sự ở Saigon, nhưng công an trấn áp không đến gần được, dù là biểu tình hết sức ôn hoà.
Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN âm thầm lom khom đi ký thông cáo chung với TC. Hai Đảng Nhà Nước sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông song phương trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà hai đảng đã ký. Hai Đảng Nhà Nước sẽ “định hướng dư luận”. Và thực hiện cam kết với CS Bắc Kinh, Đảng CSVN ra lịnh cho công an, mật vụ, cảnh sát, dân phòng, đánh đập, bắt bớ, triệt hạ những ngưởi yêu nước biểu tình, giải tán nhanh, bạo cuộc biều tình trong 15 phút.
Rõ rệt, Đảng CSVN đã thần phục TC. Đảng CSVN ra sức lũng đoạn tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của người dân Việt bằng nhiều xảo thuật bá đạo, đổ thừa người dân bày tỏ lòng yêu nước, chống xâm lăng là phản động, là bị phản động xúi giục, là quân khủng bố theo luận điệu của TC chống lại tăng ni, Phật tư Tây Tạng tự thiêu mong giải trừ quốc nạn và pháp nạn và TC chống lại người Duy ngô Nhỉ chiến đấu cảm tử bị TC lấy mất nước nhà.
Rõ rệt, Đảng CSVN đã phản bội nhân dân, phản bội Tổ Quốc VN. Đất nước là của nhân dân – chớ không phải của đảng phái nào, nhà cầm quyền nào. Tổ Quốc là giá trị thiêng liêng không ai có quyền đem ra thương lượng. Hoàng sa, Trường sa là của VN, một tấc đất người dân Việt cũng không nhường, không cho ai nhường cả. CS Hà nội không có tư cách gì, thẩm quyền nào, không thể nhơn danh tình đông chí, nghĩa quan thầy, 16 chữ vàng thau, 4 tốt xấu gì đó để âm mưu và thông đồng, song phương giải quyết vấn đề chủ quyến, lãnh thổ, lãnh hải của người dân Việt.
Đã đến lúc CS Hà nội phải rút lui để một chánh quyền vì dân, do dân, của dân đứng lên phát huy nội lực dân tộc cứu nước cứu dân, bảo vệ chủ quyền đất nước, phát triển tương quan ngoại giao với thế giới tự do để đưa VN thoát khỏi nạn độc tài làm quốc gia ì ạch cả nửa thế kỷ rồi. Khiến TC coi thường VN, đã lấn chiếm biển đảo VN như chỗ không người.
  • Đảng CSVN nếu khôn khéo, thức thời thì tạo điều kiện chuyển hoá, thực hiện tiến trình dân chủ một cách ôn hoà, hoạ may còn giữ được một chỗ đứng nào đó trong chánh quyền mới. 
  • Bằng không, sớm muộn gì người dân củng phải làm, làm cái việc vứt bỏ vật cản là Đảng CSVN đi để cứu nước cứu dân. Lúc đó Đảng CS có ăn năn cũng không kịp.

No comments:

Post a Comment