Sunday, June 1, 2014

• Nhắm thẳng quân thù mà LẠY - Nhắm thẳng dân VIỆT mà BẮN

ngày 01 tháng 6 năm 2014

"Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi..." - Phùng Quang Thanh.
  • Ngày xưa, Nam Bắc Việt Nam có... sự "mâu thuẫn, bất đồng"
Gần mộttriệu đồng bào miền Bắc không nghe lời bác dụ khị, di cư vào Nam sống đời Tự do. 150.000 đồng bào tập kết ra Bắc cùng với bác xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng bác nào có để yên. Mâu thuẫn là quy luật phát triển của bác. Bác đê mê ngồi trên ao cá Ba Đình vừa đọc tác phẩm tự sướng vĩ đại của Trần Dân Tiên vừa hùng hỗ kêu gọi: 
 "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào!"

Tiến lên! Dù có đốt cháy cả Trường Sơn. Tiến lên! "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do!
 Tiến lên! Nhắm thẳng quân thù mà bắn! Chúng là người Việt Nam! Nhắm thẳng mà bắn!
Kết quả: Từ 3 đến 5 triệu người Việt của cả hai miền đã chết cho cái gọi là "ta đánh là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô". Mấy triệu mạng người sinh Bắc tử Nam, sinh Nam tử Nam, sinh ở đâu cũng chết bởi cái búa và lưỡi liềm của bác. Cả nước bị phỏng. Mấy triệu mạng người không quý bằng cái "độc lập" của con đĩ đi đánh thuê Hồ Chí Minh, không quý bằng cái "tự do" của tên công an Vũ Văn Hiển.

Đối với đồng bào cùng một dòng máu là như vậy. Chẳng tình gia đình, không nghĩa anh em, chẳng cần thương lượng, chỉ cần AK47, B40 và cắc bùm. Phải tiến, phải đốt, phải giết, phải nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam bằng màu cờ máu. Lời Hồ đã phán - chúng chết 1 ta chết 10, rồi chúng sẽ thua

 
  • Ngày nay, Tàu cộng xâm lược Việt Nam:
Lùi bước! Dù cả Biển Đông đồng đã khô, hồ đã cạn. 
Lùi bước! "Xâm lược có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... Đảng ta quyết không sợ! Không có gì quý hơn 4 vàng 16 tốt!.

Lùi bước! Nhắm thẳng quân thù mà vái! Chúng là người Tàu. Nhắm thẳng mà vái!
  • Ngày nay, không phải là đám ngụy quân ngụy quyền mang dòng máu Việt đang sống đời Tự do để đảng ta phải nướng hết hàng triệu sinh linh của dân tộc để giải phóng chúng. Ngày nay, là những bạn vừa là đồng chí vừa là anh em đang chào đón chúng ta sống đời Bắc thuộcBiển Đông có cạn, Tây Nguyên có mòn song chân lý ấy không được thay đổi. 
  • Ngày nay, là chuyện của "gia đình còn có những mâu thuẫn, bất đồng..." Phải đàm phán, phải kiên trì, phải nhượng bộ, phải cúi đầu để bảo vệ đại cục của gia đình, của những người anh em tuy rằng khác giống nhưng chung một lò. Nước có mất, nhà có tan, nhưng tình hữu nghị giữa 2 đảng phải muôn năm, hòa bình trên nhung lụa của toàn đảng phải muôn đời, ngai vàng và cơ ngơi của toàn đảng phải trường cửu.
Bước lui, chiến sỹ, đồng bào!!! Tránh chỗ cho đảng ta vinh quang nhắm thẳng quân thù, nhắm vào đại cục của chúng mà vái!!!